Prezes Fundacji Wytwórnia

Mariola Wojtysiak

Biuro

Sekretariat

tel. 42 639 55 01

biuro@wytwornia.pl

Kasa

Sprzedaż Biletów

tel. 42 639 55 55

bilety@wytwornia.pl

Koordynatorka Projektów

Karolina Juzwa

tel. 797 005 501

karolina.juzwa@wytwornia.pl

PR i kontakt z mediami

Promocja

tel. 797 005 331

marta.wroblewska@wytwornia.pl