14. letnia akademia jazzu

PROGRAM 14. LETNIEJ AKADEMII JAZZU

Kup karnet upoważniający do wstępu na wszystkie wydarzenia Letniej Akademii Jazzu 2021

KUP KARNET

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia publiczności maksimum bezpieczeństwa, podczas koncertów stosowane będą wszystkie możliwe działania eliminujące ryzyko zakażenia.

Klub oraz obsługa festiwalu będzie przestrzegać aktualnych wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym limitu uczestników oraz układu widowni, konieczności zakrywania ust i nosa, każdorazowej dezynfekcji rąk przy wejściu do sali, dezynfekcji wszystkich powierzchni kontaktowych na sali oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu społecznego.

Rygorystyczne przestrzeganie ww. przepisów pozwoli zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom koncertów – publiczności, obsłudze i artystom.